84 2030 0045 1110 0000 0262 7390 (BGŻ S.A.)

Na konto można przekazywać darowizny:

  1. Standardowe darowizny na działalność fundacji,
    • Tytuł przelewu: “Darowizna na działalność statutową fundacji”
  2. Darowizny osób fizycznych na działalność charytatywną kościelnej osoby prawnej (bez limitu odliczeń od dochodu).
  • Tytuł przelewu: “Darowizna na działalność charytatywno – opiekuńczą fundacji”

W takim przypadku należy poinformować Fundację, na jaki adres mają być przekazane dokumenty umożliwiające odliczenie darowizny od podatku tj:

  1. Pokwitowanie (potwierdzenie) odbioru darowizny (bezpośrednio po otrzymaniu darowizny),
  2. Sprawozdanie z wykorzystania środków na działalność charytatywno opiekuńczą (przekazywane nie później niż 2 lata od otrzymania darowizny).
  • Informację adresową można przekazać mailem, telefonicznie lub listownie.
  • Dokumenty można odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się.
  • Kopie ww dokumentów będą dostępne na żądanie darczyńcy (np w wypadku zagubienia oryginałów).