Fundacja Wyspa Nadziei

ul. Leczkowa 27;
80-432 Gdańsk

NIP 957 1068 378 KRS: 0000453590
Fundacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nie możemy otrzymywać odliczeń 1% na OPP.

Konto bankowe (Darowizny i rozliczenia)

84 2030 0045 1110 0000 0262 7390 (BGŻ S.A.)

Na powyższe konto można przekazywać darowizny:

  • Standardowe darowizny na działalność fundacji,tytuł przelewu: “Darowizna na działalność statutową fundacji
  • Darowizny osób fizycznych na działalność charytatywną kościelnej osoby prawnej (bez limitu odliczeń od dochodu).
    Tytuł przelewu: “Darowizna na działalność charytatywno – opiekuńczą fundacji

W takim przypadku należy poinformować Fundację, na jaki adres ma być wysłane sprawozdanie z wykorzystania środków na działalność charytatywno opiekuńczą. Informację adresową można przekazać mailem, telefonicznie lub listownie. Sprawozdania będą również dostępne na żądanie darczyńcy.

       Serdecznie dziękujemy za wpłaty

Prezes Zarządu/Dyrektor

Dariusz Wierchoła
tel. 502 678 128
fundacja{at}bapt.pl