Podopieczny ma prawo do:

 1. Wglądu we wszystkie informacje rejestrowane na jego temat w Fundacji.
 2. Otrzymywania pomocy adekwatnej do jego potrzeb – w miarę możliwości posiadanych przez Fundację.
  Rodzaje pomocy:

  1. Artykuły spożywcze,
  2. Ubrania i obuwie,
  3. Pomoc w nauce dzieci,
  4. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w bezpiecznym otoczeniu (sport, gry i zabawy, umuzykalnianie, kształtowanie moralnego i etycznego stylu życia, pomaganie innym),
  5. Remonty i renowacje,
  6. Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez Fundację,
  7. Szkolenia dla rodziców (Rozwijanie relacji małżeńskiej (docelowo małżeńskiej), Wychowywanie dzieci, Zarządzanie osobistymi finansami i inne),
  8. Aktywizacja zawodowa Podopiecznych – pomoc w poszukiwaniu pracy,
  9. Możliwość zaangażowania się w pomoc innym,
  10. Inna pomoc, która będzie potrzebna i możliwa do zaoferowania przez Fundację.
 3. Zgłaszania uwag, zażaleń i zastrzeżeń, które zostaną skrupulatnie zarejestrowane i użyte do usprawniania działalności Fundacji.

Uwaga:

 1. Aktualnie działania A, B i F będą realizowane (w miarę możliwości i zasobów) w promieniu do 50 km wokół Gdańska.
 2. Działania C, D i G są realizowane głównie na terenie Gdańska Wrzeszcza wokół lokalu przy ul. Leczkowa 27.
 3. Działania E i H będą realizowane na terenie Miasta Gdańska.