1. Aby uzyskać pomoc musisz mieć status podopiecznego fundacji (tzn być zarejestrowanym i zweryfikowanym przez KWP).
  2. Należy złożyć wniosek

Rodzaje wniosków:

  1. Wniosek o pomoc żywnościową i odzieżową – po jego złożeniu otrzymasz 10 talonów na pobranie żywności / odzieży. Talony mogą być zrealizowane wyłącznie osobiście. (Wyjątkiem są osoby nie mogące chodzić, oraz inwalidzi narządu ruchu),
  2. Wniosek o remont / renowację,
  3. Wniosek o szkolenie / pomoc w walce z nałogami / pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
  4. Zgłoszenie dziecka na zajęcia dla dzieci i młodzieży / pomoc w nauce,
  5. Wniosek o dofinansowanie udziału w Obozie Językowym dla Gimnazjalistów.

Informacje o dostępności pomocy żywnościowej i odzieżowej

Informacja o dniach i godzinach wydawania darów będzie umieszczana:

  1. na tej stronie internetowej w Zakładce /Podopieczni_Fundacji/Odbiór_Pomocy/
  2. na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Leczkowa 27
  3. będzie przesyłana na pocztę elektroniczną podopiecznego (o ile adres e-mail zostanie nam zgłoszony)