Podopieczny Fundacji jest zobowiązany:

  1. Wykorzystać otrzymaną pomoc zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została ona przekazana.
  2. Przekazywać Fundacji prawdziwe informacje o swojej sytuacji materialnej i rodzinnej.
  3. Włożyć wkład własnej pracy w przypadku otrzymywania pomocy w formie remontu / renowacji. W przypadku osób samotnych, chorych czy niedołężnych, wkład pracy może być włożony przez członków dalszej rodziny. W uzasadnionych przypadkach fundacja odstąpi od tego wymogu.
  4. Być gotowym samemu okazać pomoc innym ludziom. Ważna jest tutaj postawa Podopiecznego. Działalność fundacji opiera się na pracy ochotników – wolontariuszy. Podopieczni będą zachęcani do włączenia się do grona wolontariuszy. Świadczenie pomocy innym może być realizowane przez Podopiecznego poza Fundacją.