Zapraszamy do współpracy młodzież Gimnazjalną i Licealną zbierającą “punkty za wolontariat”.

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem maila, telefonicznie lub osobiście po umówieniu telefonicznym. Namiary kontaktowe – kliknij.

Aktualne możliwości pracy dla wolontariuszy to:

1. Pomoc w nauce.

  • Gimnazjaliści pomagają uczniom szkoły podstawowej
  • Licealiści pomagają uczniom szkoły gimnazjalnej
  • Sesje “korepetycji” odbywają się w czwartki po południu (16-19)

Od wolontariuszy oczekujemy posiadania na świadectwie ostatniej ukończonej klasy oceny bardzo dobrej lub celującej z przedmiotu, w którym deklaruje gotowość do pomagania w nauce innym.

Przy podpisywaniu Umowy wolontariatu wymagamy do wglądu świadectwo z ostatniej ukończonej klasy.

W przypadku osób niepełnoletnich, Umowa wolontariatu musi być również podpisana przez Rodzica / Opiekuna prawnego.