Status “Wolontariusza Fundacji Wyspa Nadziei” można uzyskać po zawarciu z Fundacją Umowy Woluntariatu.

Oto wzór takiej umowy.